regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis EXPRESSIVE- ONE

 1. Niniejszy regulamin określa sposób rejestracji domen, zakładania i administracji kont oraz wykonywania innych uslug przez serwis EXPRESSIVE- ONE
 2. Akceptacja regulaminu przez klienta jest niezbędnym warunkiem rejestracji domeny i aktywacji konta na serwerze.
 3. Wypełnienie formularza na stronie EXPRESSIVE- ONE lub szablony.EXPRESSIVE- ONE , nie jest równoznaczne z rozpoczęciem procecu rejestracji domeny, zakupu szablony czy uruchomienia uslug hostingowych.
 4. Aktywacja domeny, konta na serwerze, zakup szablony lub wykonanie innej uslugi przez EXPRESSIVE- ONE następuje w ciągu 48 godzin od momentu wpłaty naleznosci na konto bankowe EXPRESSIVE- ONE .
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez EXPRESSIVE- ONE , po dokonaniu wpłaty przez Klienta, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy.
 6. Kwota opłaty za rejestrację domeny i utrzymanie konta na serwerze jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli klient wcześniej rezygnuje z użytkowania konta. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.)
 7. W przypadku wszystkich rejestrowanych przez nas domen wliczone są już opłaty dla organizacji je obsługujących. Również w przypadku domen polskich (.pl .com.pl .net.pl .waw.pl itp.) Klient nie musi pokrywać żadnych dodatkowych kosztów obsługi domeny ani serwerów www.
 8. Z chwilą otrzymania wpłaty abonamentu za zamówioną domenę w wybranym przez siebie pakiecie, EXPRESSIVE- ONE wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty (faktury VAT wystawiane są automatycznie firmom, natomiast osoby prywatne, które chcą otrzymać fakturę VAT muszą wyrazić chęć otrzymania faktury).
 9. Klient ma prawo do:
  - korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwości technicznych (innych dla każdego typu serwera), nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych),
  - zakończenia współpracy z EXPRESSIVE- ONE w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego serwisu z listy referencyjnej.
 10. Domeny rejestrowane są "na" klienta, czyli po wniesieniu opłaty klient staje się prawnym i fizycznym właścicielem domeny i może nią dowolnie rozporządzać.
 11. Serwer wykupywany razem z domeną jest jej integralną częścią i nie może działać oddzielnie.
 12. Klient jest zobowiązany do:
  - wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji domeny, korzystania z kont nie naruszając praw innych osób oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. EXPRESSIVE- ONE zobowiązuje się do:
  - nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu.
 14. EXPRESSIVE- ONE zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,
  • usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania klienta powodują zakłócenia pracy i stabilności serwerów,
  • zablokowania konta na serwerze w przypadku przekroczenia limitu transferu i nieopłacenia dodatkowego transferu,
 15. EXPRESSIVE- ONE ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi jeżeli:
  - Klient złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa lub Netykiety.
  W wyżej określonych przypadkach EXPRESSIVE- ONE nie zwraca wpłaconych a nie wykorzystanych opłat.
 16. EXPRESSIVE- ONE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta,
  • awarii łączy telekomunikacyjnych,
  • dostępu do konta klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.).
 17. Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez systemy informacyjne serwisu EXPRESSIVE- ONE

© 2004 - 2006 by EXPRESSIVE-ONE