Pozycjonowanie

Raport z wykonanych prac

W każdym pierwszym tygodniu miesiąca sprawdzamy, na której pozycji znajduje się twoja strona internetowa. Jeżeli osiągnęła ona płatną pozycję, wtedy zostaje sporządzony raport. Będzie to plik PDF, ze zrzutem ekranowym z wyników wyszukiwania oraz data wykonania jego wykonania. Taki raport zostanie tobie wysłany jako wiadomość e-mail. Raport będzie podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę. Nic dodać, nic ująć...

© 2004 - 2006 by EXPRESSIVE-ONE